فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
TÜRKAZ شهرک صنعتی فاز یک اول خیابان صنعتگران کالای خواب ترک آز 5736114549 ارومیه

تلفن: 044-32723711
فکس: 044-32723712
ایمیل: info@turkazhome.com

دوشنبه:  09:00 - 19:00

سه شنبه:  09:00 - 19:00

چهارشنبه:  09:00 - 19:00

پنج شنبه:  09:00 - 19:00

جمعه:  16:00 - 19:00

شنبه:  09:00 - 16:00

یک شنبه:  09:00 - 16:00