فروشگاه اینترنتی اختصاصی کالای خواب برند TÜRKAZ

کالای خواب ترک آز

TÜRKAZ home collectıon

این فروشگاه به صورت اختصاصی برای کارخانه شرکت می باشد و فقط در زمینه محصولات برند TÜRKAZ فعالیت و خدمت رسانی می نماید.

تمامی پارچه های مورد استفاده در کشور ترکیه تهیه شده و در ایران تبدیل به محصول می گردد.

سایت رسمی شرکت www.turkazhome.com

پرطرفدارترین محصولات

 • نام طرح : 221 سایز لحاف : 240*220                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان
 • نام طرح :   life 224 سایز لحاف : 240*220                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان
 • نام طرح : 215 سایز لحاف : 240*220                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان
 • نام طرح : 115-hipster سایز لحاف : 220*160                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*90               (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (1 عدد) سایز روبالش :70*50                           (1 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (1 عدد) مخصوص تشک های  90و 120

  750,000 تومان
 • نام طرح :   231 سایز لحاف : 230*210                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان
 • نام طرح : 111-fly سایز لحاف : 220*160                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*90               (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (1 عدد) سایز روبالش :70*50                           (1 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (1 عدد) مخصوص تشک های  90و 120

  750,000 تومان
 • نام طرح : 119 سایز لحاف : 220*160                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*90               (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (1 عدد) سایز روبالش :70*50                           (1 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (1 عدد) مخصوص تشک های  90و 120

  660,000 تومان
 • نام طرح : 211-bahar سایز لحاف : 240*220                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان

پرفروش ترین محصولات

 • نام طرح :   227 سایز لحاف : 240*220                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان
 • نام طرح :   tuanna 225 سایز لحاف : 240*220                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان
 • نام طرح : 211-bahar سایز لحاف : 240*220                         (1 عدد)     سایز ملحفه : 25+200*160             (1 عدد) سایز روبالش آکسفورد:70*50       (2 عدد) سایز روبالش :70*50                           (2 عدد) سایز روکوسن :50*50                         (2 عدد) مخصوص تشک های  160و 180

  950,000 تومان